Studio wykonuje nagrania o następującym profilu : Nie ma możliwości nagrania "żywej perkusji" ze względu na ograniczoną powierzchnię studia.