Wyposażenie pracowni - studia "IMAGE"

Do dyspozycji :
Instrumenty :
Zdjęcia z naszego Studia: